Det nye skoleåret er startet, men vi er fortsatt i samme konkurraneseår som før sommeren. Klubben har god tilvekst i de yngste gruppene. Vi trenere ser nå endelig muligheten for å kunne opprette flere jevne grupper for å gi alle et godt tilbud tilpasset hver enkelt på sitt nivå.

Her kommer en gjennomgang og forklaring av klubbens treningstilbud fra de yngste barn på 7år opp til juniorklassen fra 17-19 år.

 

 • En sesong eller treningsår i HTK går fra høstferie til høstferie. Dette betyr at utøverne går opp til nye treningspartier etter høstferien.
 • MEN, med flere grener og ulike nivåer vil det være rom for justeringer opp og ned i treningspartiene uavhengig av alder. Her er det klubbens faste trenere i samråd med hovedtrener som tar vurderingen om hvilket parti det er best for hver enkelt utøver å trene i de ulike disiplinene, svømming, sykling og løping.
 • HTK ønsker å ha en langsiktig rød tråd gjennom de ulike aldergruppene og nivåene for å sikre en god og trygg utviklingsarena. Derfor har klubben utarbeidet en utviklingstrapp, for å sikre klubbens unge utøvere et treningstilbud tilpasset fysisk utvikling og mental modenhet. (utviklingsgruppen er veiledende.)
 • Påfølgende informasjon om trening og grupper gjelder for klubbens treninger.
 • Norges Triatlonforbund sine konkurranseklasser starter fra det året du fyller 13. år. For 2018 vil det si født i 2005.
 • Navnene på klassen er
  • Rekrutt, 13-14 år (født år 2005-2004 i konkurranse året 2018)
  • Ungdom, 15-16 år (født år 2003-2002 i konkurranse året 2018)
  • Junior, 17-19 år (født år 2001-1999 i konkurranse året 2018)
  • Senior, 20 år -> opp
 • Før utøverne fyller 13 år er det få konkurranser gjennom året, da denne aldersgruppen kun skal konkurrere lokalt (ref. barneidrettsbestemmelsene). Klasser og distanser det normalt deles inn i er:
  • Mikro-tri 5-7 år. Distanse 25m-400m-100m
  • Mini-tri 6-10 år. Distanse 25m-800m-300m
  • Barne-tri 11-12 år. Distanse 100m-4000m-1000m
 • Helårslisens er gratis for alle mellom 13-16 år. Lisens fungere som en forsikring, for å konkurrere eller delta på samlinger MÅ utøver ha dette. Lisens krever klubbmedlemskap og tegnes gjennom Min Idrett.
 • Barn under 12 år er forsikret gjennom arrangement og klubber knyttet opp til idrettsforbundet.
 • I triatlon konkurrerer jenter og gutter under samme regelverk og på samme distanser, og ofte i samme startfelt!
  • Det samme gjelder under trening.

HTKs treningspartier

 • Treningsplanen under gjelder fram til høstferien, uke 41.
 • Etter dette vil ukeplanen endres noe og neste års grupper vil bli gjeldende.
 • Vi tar imot nye barn og ungdom hele året.
  • Barn-rekrutt, 8-12 år. Nybegynnere for aldergruppen. Skal være svømmedyktige ved oppstart
  • Barn-viderekommende 10-12 år.
  • Rekrutt, 13-14 år.
  • Ungdom, 15-16 år.
  • Junior, 17-19år.
  • Nybegynner parti, 13-19 år. Svømmedyktig ved oppstart start! Snakk med trener for flere treninger.

Mer informasjon om det nasjonale regelverket, klasseinndeling og distanser finnes på Norges triathlon forbund sine hjemme sider. Direkte link til regelverket http://triathlon.no/ntf-konkurranseregler/

 

Med vennlig hilsen

Hovedtrener, Mikal Iden