Etter høstferien vil det bli gjort noen endringer i treningsplanen.

Den nye timeplanen som vil gjelde fra 15.10:

MANDAG
1800-1900 Løp TT (Frii) åpen alle
1745-1845 Løp U (HH) (2007-1998)
1900-2000 Svøm U (2007-98)
2000-2100 Svøm Nivå 1 + kurs
2100-2200 Svøm Nivå 2

TIRSDAG
1800-1900 Løp B+U (2009-98)
1900-2000 Basis B+U (2009-98)
1630-1800 Spinn V (T)
2000-2100 Intervall V (DOA)

ONSDAG
1700-1800 Svøm B (HH) (2010-2006)
1800-2000 Svøm U (HH) (2002-98)
1930-2100 Spinn V (T)

TORSDAG
1745-1915 Sykkel U (HH)
1900-2000 Svøm N+B+U (HH)
1715-1830 Spinn U (T)
2000-2100 Svøm Nivå 2
2100-2200 Svøm Nivå 1

FREDAG
1700-1800 Svøm B (Hå) (2010-08)

LØRDAG
1000-1130 Svøm U (2007 og 98)

SØNDAG
1800-1930 Svøm U (2005 og 98)
1930-2100 Svøm V nivå 2

Intervallprogrammet for 2018-19 er også oppdatert