Helgen 21.-23.11 arrangerer Norges Triathlonforbund Trener 1 Triatlonkurs i Haugesund

Trenere, medlemmer eller foreldre av medlemmer i Haugesund Triathlon Klubb henstilles om å melde seg på. Avhengig av pågang vil Styret vurdere om hele eller deler av påmeldingsavgiften dekkes av HTK. Meld din interesse til post@haugesundtri.no før du eventuelt melder deg på nedenfor.

 

Kurset foregår fra Fredag 21.11 kl.1700 til søndag 23.11 kl.1800 og gir godkjent kompetanse på Trener 1 nivå i trenerløypa til Norges Idrettsforbund. Kurset ligger tett opptil ITU (International Triathlon Union) Level 1.

”En autorisert Trener 1 Triathlon skal kunne gi en innlæring av grunnleggende tekniske ferdigheter i triathlon på en helhetlig måte som ivaretar utøverens behov. Treneren skal kunne planlegge, lede og evaluere svømme-, sykle- og løpsaktiviteter for barn og unge på en måte som skaper idrettsglede og aktivitetslyst.”
Hovedmål Trener 1 Triathlon

For å autoriseres som Trener 1 Triathlon må man gjennomføre alle 4 delene av kurset. E-læringsmoduler og førstehjelpsmodul må være bestått før man kan delta på kurshelgen.

Ved stor pågang vil deltakere fra klubber med prosjekter rettet mot barn/ungdom og søkere som har trenerfunksjon i klubb prioriteres.

 

Mer informasjon og påmelding