Under svømmetrening fk torsdag (26.9), blir det anledning å teste våtdrakten din i bassenget.


Samtidig vil Hgsd kommune ta vannprøver for å se hva bruk av våtdrakt medfører av eventuell endring i vannkvalitet.

For de som måtte fundere. Våtdrakt i 29 grader varmt vann er varmt…