Vi er flere ildsjeler som har engasjert oss i kreftforeningen sitt arrangement «Stafett for livet Karmøy». Vi håper at medlemmene i HTK ser viktigheten av å være med på dette. Det er et arrangement som starter lørdag 1. september kl. 1200 og varer til 2. september kl 1200. HTK som en av regionens store klubber, stiller med lag sammen med foreløpig 54 andre lag, og et høyt antall deltakere. Dette arrangementet går ut på at hvert enkelt lag holder en «stafett» gående i 24 timer. Laget må til enhver tid ha en eller flere på banen (gående, løpende… what ever). Poenget er å ha en fra laget på banen til enhver tid for å symbolisere at kreftsykdommen ikke tar pause, og alle deltakerne er vinnere. HTK har nå registrert seg med eget lag og har eget telt som samlingspunkt gjennom disse 24 timene som stafetten pågår, på Torvastad idrettsanlegg. All inntekt går uavkortet til kreftforeningen. Jorunn Hagesæther og Tom Falkeid stiller som lagleder og organisator, på vegne av HTK. Vi håper at så mange som mulig kan sette av tid og bli med når det passer for deg og din livssituasjon. Dette blir sosialt i 24 timer (samtidig som du kan få trent lengde, mengde, intervaller osv…) og støttet en veldig god sak. Gå inn på vedlagt link og meld deg på vårt lag: Haugesund Triathlon Klubb. For mer info se Facebook siden «stafett for livet Karmøy »

Link på for påmelding: https://pamelding.stafettforlivet.no/stafett/karmoy/

Vipps kr 100,- til 92458087. Merk med navn. Send også sms på samme tlf nummer, for å fortelle oss om når DU vil være på banen (husk at du kan delta flere ganger ila disse 24 timene) eller bidra sosialt i teltet. Vi har stor tro på at dette blir et uforglemmelig døgn med viktig påfyll for både kropp og sinn.

Mvh Jorunn Hagesæther og Tom Falkeid