Til alle medlemmer- tidligere medlemmer.
Jeg vil be alle HTK ere vennligst sjekke at dere har betalt deres
medlemsavgift til klubben. Om du ikke har fått mail fra HTK, så går du inn
på nettsidene og følger oppskriften som står under fanen medlem.
Er du aktiv og benytter deg av felles spinning, løp eller svømmetrening skal
du også betale treningsavgift. Dette står under samme fane på nettsiden.
Husk at denne gjelder for hele året og koster svært lite i forhold til det
brede tilbudet du får i løpet av året.
Medlemskap og treningsavgift er svært viktig viktig for klubben å få inn og
skal dekke løpende utgifter klubben har.
Jeg vil gjerne også oppfordre » gamle» medlemmer som har en pause fra
triathlon og aktiv treningen til å bli værende som medlemmer for å støtte
opp om klubben. Dere trenger selvsagt ikke betale treningsavgift.
Det må påregnes kontroller på fellestreninger framover.
Ta kontakt på post@haugesundtri.no eller spør andre i klubben på en trening,
om det er noe dere lurer på.

Mvh
Gunnar