Utdeling av nytt klubbtøy

Alle dere som kjøpte noe klubbtøy fra HTK i 2017 får tilsvarende produkter gratis ved denne utdelingen. Det gjelder produktene i HTK-farger, ikke produktene fra Fusion eller annet.

Som kjent for mange satte klubben i gang en prosess i fjor for å få klubbtøyet vårt helt slik vi ønsket, det vil si at vi ville gjøre noen endringer i fargene. Det var noen fargenyanser som vi ikke var helt fornøyd med, og som ikke var helt i henhold til vår fargeprofilering. Vi har sagt til våre medlemmer at vi vil beholde klubbtøyet likt i en periode på minst 3 år slik at det ikke blir for mye kjøpepress for å få siste modell.

I et langsiktig perspektiv var det dermed mer hensiktsmessig å oppdatere farger allerede i denne runden, slik at tøyet heller ikke skiller seg nevneverdig ut etter de første 3 årene. Ved neste runde blir det mer endring på eventuelle sponsorer og utseende av tøyet, mens fargekombinasjonene går igjen. Da blir det mer aktuelt å kjøpe klubbtøy løpende gjennom alle disse tre årene når en vet at dette også kan passe å sette sammen til trening senere.

Klubbkveld for medlemmer i HTK

Vi har nå satt av tirsdag 3. april til å holde en klubbkveld på Spinn sykkelshop i Haugesund. Vi samles for noe sosialt, for utdeling av utstyret du skal ha, og Spinn sykkelshop lager et tilpasset «mekkekurs» for sykler til oss. Der går de gjennom både nyttig utstyr og nødvendig vedlikehold for å gjøre syklene våre best mulig til utesesongen vi straks er i gang med. De lager også gode priser på det vi skulle ønske å kjøpe denne kvelden.

Utdeling av utstyr skjer fra kl. 1700, mens klubbkvelden starter offisielt kl. 1800 når butikken stenger for andre kunder. «Mekkekurset» starter ca. kl. 1815, eller så raskt vi er klare til å begynne.

Håper du kan og vil komme til denne sosiale klubbkvelden, der du henter ditt klubbtøy og gode priser på produkter du trenger, i tillegg til noe enkelt å bite i!

OBS 1 Ta med din gamle ordrebekreftelse fra post@adrena.no for sikkerhets skyld i tilfelle vi mangler akkurat din ordre.

Obs 2

Det er sterkt ønsket fra HTK og Adrena at det er det nyeste klubbtøyet og de nye fargene som blir representert i konkurranser og i offisielle sammenhenger. Vi oppfordrer dermed at ditt eksisterende klubbtøy, som du får beholde, primært brukes ved egentrening. Bør absolutt ikke mikses med det nye.