Visjon

Haugesund Triathlon Klubb skal være en foregangsklubb for triatlon i Norge og den klubb man først tenker på når triatlon blir nevnt i Norge.

 

Formål

Haugesund Triathlon Klubb skal tilby å stimulere til trening og konkurranser for alle aldre og alle nivåer i Haugesund og nærliggende kommuner gjennom det mangfoldet en triatlonklubb kan tilby.

Klubben skal hjelpe nykommere å komme i gang og støtte opp under de som satser på elitenivå. Klubben skal også å arrangere triatlonstevner i nærområdet.

Haugesund Triathlon Klubb er i mot doping i alle former og skal bidra til å spre sunne holdninger til idrettsutøvelse blant sine medlemmer og deltakere i stevner.

I Haugesund Triathlon Klubb er alle velkommen til ett idrettslig felleskap. Klubben skal være en politisk og religiøst nøytral arena.

Klubben skal drives enkelt og effektivt, slik at mest mulig frivillig innsats og kapital brukes til å skape idrettsaktivitet. Dette fordrer aktiv deltagelse fra klubbens medlemmer.

 

 

Verdigrunnlaget

Haugesund Triathlon Klubb sitt verdigrunnlag forteller om levereglene i klubben. Felles verdier skaper lojalitet, mening, motivasjon og identitet.

Inntil videre vil Haugesund Triathlon Klubb benytte NIFs verdier som egne verdier:  Felleskap, Glede, Helse, Ærlighet

 

Virksomhetside

Haugesund Triathlon Klubb skal være en hovedaktør for utvikling av triatlon i Norge gjennom godt samarbeid med triatlonforbund, særforbund, Haugesund Toppidrettsgymnas samt andre samarbeidspartnere som er relevante for klubben.