Styret har myndighet til å gi støtte til aktive utøvere som representere HTK i Triatlon NM eller internasjonale triatlonkonkurranser. Det enkelte medlem må søke styret om støtte. Støtteordningen er begrenset oppad til den sum som årsmøtet avsetter i budsjettet.

Støtten gis etterskuddsvis etter de økonomiske og likviditetsmessige muligheter klubben har for å gi økonomisk støtte til enhver tid.

Følgende kriterier gjelder for å få støtte til reise, opphold og/eller påmelding:

  • Utøver skal bære HTK klubbtøy som promoterer klubbens samarbeidspartnere.
  • Utøver må ha gjennomført webkurset «Ren Utøver» på http://www.renutover.no
  • Utøver må stille på minst en dugnad for HTK i løpet av året (eks. klubbkonkurranser, samlinger e.l.)
  • Utøver skal levere «Race Report» med bilde(r) til klubbens hjemmeside.

Utøvere som inngår egne avtaler og konkurrerer i eget tøy eller tøy for andre lag vil ikke falle inn under reisestøtte kriteriet.

Man skal reise på billigst mulige måte og om mulig koordinere reise med andre HTK deltagere, og gjerne reise sammen.