Haugesund Triatlon Klubb ønsker å fremstå som en seriøs og respektert triatlonklubb. De følgende regler og retningslinjer er laget for å skape en felles forståelse blant medlemmene og andre tilknyttet klubben.

Retningslinjer for utøvere

En utøver som representerer klubben skal rette seg etter følgende regler og retningslinjer

 • Vise gode holdninger
 • Respektere hverandre
 • Ha lojalitet mot klubb og trenere
 • Følge klubbens regler
 • Stille opp for hverandre
 • Bidra til godt samhold
 • Vise engasjement
 • Være innforstått med at MOBBING ER IKKE AKSEPTER
 • Være innforstått med klubben har nulltoleranse mot doping 

Retningslinjer for trenere

En trener i Haugesund Triathlon Klubb skal du bidra til

 • Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren
 • Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap
 • Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere og foreldre
 • Vær et godt forbilde
 • Møt presis og godt forberedt til hver trening
 • Være veileder, inspirator og motivator
 • Bli kjent med utøvernes individuelle mål og opplevelser av treningen
 • Vis god sportsånd og respekt for andre
 • Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet

Innholdet i treningen skal være preget av

 • En målrettet plan
 • Progresjon i opplevelser og ferdigheter
 • Stadig nye utfordringer slik at utøveren flytter grenser
 • Effektiv organisering
 • Saklig og presis informasjon
 • Kreative løsninger
 • Fleksibilitet ved problemløsning

Som trener er du ansvarlig for god kommunikasjon

Politiattest

Politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år. Personer under 18 år skal også avkreves politiattest. Den nedre grense er 15 år. 

Sextrakassering og mobbing

HTK tar sterk avstand fra alle tegn til sextrakassering eller mobbing i klubben. Skulle slike handlinger forekomme vil vedkommende bli anmeldt og ekskludert fra klubben umiddelbart.

Utmerkelser og æresbevisninger

Årsmøtet vedtar regler for utdeling av diplomer/pokaler for sportslige og andre innsatser.

Årlige faste oppgaver

Styret utarbeider rutiner og prosedyrer som tar for seg de faste årlige oppgaver i HTK. Rutiner og prosedyrer for komiteer og avdelinger utarbeides i samarbeid med styret og innlemmes i årshjulet.

HTK-utstyr

HTK har tilgjengelig en skaphenger som skal benyttes til transport av sykler og utstyr til konkurranser og samlinger. I tillegg har HTK sykkelkofferter som leies ut ved behov. Regler for utleie står beskrevet på klubbens hjemmesider.