Overordnet Handlingsplan HTK

Revidert plan 2015-2020

Hva Ansvar Målperiode Kommentar Status
Organisasjonsutvikling Styret 2015-2020 For å håndtere medlemsmassen og kunne tilby et trygt og attraktivt tilbud til medlemmer i alder 7-90år trenger vi å bygge en solid organisasjon Kontinuerlig arbeid som krever innsats og vilje fra klubbens medlemmer.
Klubblokale Styret Styret ønsker å jobbe for et klubblokale med tanke på å skape tilhørighet og identitet til klubben  Ingen endring fra forrige Årsmøte
Hovedtrener Styret 2014/2015 Det er ønske om å tilknytte en hovedtrener med triatlonerfaring som kan være pådriver for trening- og oppfølging av klubbens medlemmer Dialog med NTF og HTG- signert samarbeidsavtale
Haugesund Triatlon Arrangement 30.8.2014 Etablere en egen triathlonkonkurranse på nasjonalt nivå for barn/ungdom og voksne  Oppnådd – 308 deltagere første året. 110 barn
Elitegruppe voksne Ungdom/Hovedtrener 2014/2015 Etablere en gruppe for å ta vare på ungdom som går over i voksen avdeling Ingen endring siden forrige Årsmøte
Ungdomssatsning Barn og Ungdom 2014- Tilby barn og ungdom fra 7-19år et godt, trygt og utviklende miljø for utøvelse av triatlon Utarbeidet Handlingsplan for aktiviteter for barn og ungdom i 2015

Revidert plan 2013-2014

Hva Ansvar Målperiode Kommentar Status
Hovedtrener Styret August 2013 Det er ønske om å tilknytte en hovedtrener med triatlonerfaring som kan være pådriver for trening- og oppfølging av klubbens medlemmer Ikke oppnådd, videreføres til neste periode
HTK Knirken Cup Arrangement Våren 2013 Videreutvikle og arrangere klubbens egne treningskonkurranser Oppnådd
Egen Triatlon konkurranse Arrangement Våren 2014 Gjennomføre en egen triatlonkonkurranse på nasjonalt nivå Flyttet til høsten 2014
Elite gruppe Hovedtrener Høsten 2014 Egen satsningsgruppe for medlemmer som ønsker å hevde seg nasjonalt og internasjonalt Vil jobbes med i Ungdomsprosjektet
Ungdoms satsning Ungdom Våren 2013 Tilby barn og ungdom fra 8-18år et godt miljø for utøvelse av triatlon Egen gruppe for 10-13år igangsatt høsten 2013. 7-9år fra august 2014
Underavdelinger Styret Våren 2013 Spre arbeidsoppgaver og effektivisere driften av klubben Oppnådd

Hovedmål

Haugesund Triathlon Klubb skal ha flere triatlon Norgesmestre i herre-, dame- og ungdomsklasse innen 2020, utviklet i en klubb med sunne verdier, solid organisasjon og kvalitet i alle ledd.

 

Delmål

–       HTK skal være en attraktiv triatlonaktør for barne- og ungdom i alderen 7 – 19 år
–       HTK skal i løpet av 2014 arrangere sprint/OL triatlon konkurranse i distriktet – oppnådd
–       HTK skal innen utgangen av 2015 ha etablert en egen elitegruppe for voksne
–       HTK skal innen 2016 ha etablert en triatlon konkurranse med nasjonal deltagelse
–       HTK skal innen 2018 ha en av landets største og anerkjente triatlon konkurranser

Virkemiddel

–       Dyktig og engasjert trenergruppe for barn, ungdom og voksne
–       Attraktivt treningstilbud til barn mellom 7 og 19 år
–       Profesjonelt og godt organisert Elitegruppe for Ungdom og Voksne
–       Dyktig arrangementsteam og -apparat til gjennomføring av konkurranser

 

Hovedmålet skal ikke gå på bekostning av HTKs formål om å stimulere til trening og konkurranse for alle aldre og nivåer