Rent idrettslag – HTK Antidopingpolicy

Verdier og holdninger
Vi tar avstand fra all bruk av dopingmidler, og arbeider i tråd med vår verdiprofil som et rent idrettslag.

Kunnskap
Vi har en lenke fra lagets nettsider til Antidoping Norge slik at alle medlemmer har tilgang til oppdatert informasjon om antidoping. Vi gjennomfører Ren Utøver med våre aktive utøvere og diskuterer dopingspørsmål.

Alle utøvere over 15 år oppfordres til å gjennomføre Ren Utøver. Dette helt uavhengig av hvilket nivå de er aktive på. Vi vil også arrangere medlemskvelder hvor Antidoping Norge inviteres til å delta, og undervise medlemmene slik at de er oppdatert

 

Rent Idrettslag

Rent Idrettslag

Regelverk

I vårt idrettslag er alle i støtteapparatet (trenere, lagledere, fysioterapeuter, massører etc.) medlemmer av idrettslaget og forpliktet gjennom medlemskapet til å følge NIFs lov og dopingbestemmelser. De som eventuelt ikke er medlemmer har gjennom avtale forpliktet seg til å følge NIFs lov.

I vårt idrettslag er alle utøvere kjent med at de plikter å avgi dopingprøve fastsatt av Antidoping Norge.

I våre avtaler med utøvere er det en egen bestemmelse om bortfall av godtgjøring for de som blir dømt for brudd på dopingbestemmelsene.

Bevisstgjøring
Vi samarbeider kun med treningssentre som tar antidopingarbeidet på alvor. I vårt idrettslag reklamerer vi ikke for kosttilskudd. Vi synliggjør idrettslagets antidopingarbeid gjennom sertifikat i klubbens lokaler (når de er på plass). Vi synliggjør vår verdiprofil gjennom våre nettsider.

Beredskapsplan
Mistenkes noen for doping eller har avlagt positiv prøve, tar vi det opp med vedkommende. Vi bryr oss om hverandre! I vårt idrettslag er det nulltoleranse, men vi tar vare på våre medlemmer. Vi ber utøveren fortelle sannheten og stå for det vedkommende har gjort.

Utøvere som har avlagt positiv dopingprøve får ikke representere vårt idrettslag før forholdet er avklart. Vi utnevner en person som kan håndtere media, og forbereder vedkommende godt på aktuelle spørsmål

Vi samarbeider med særforbundet, idrettskretsen og Antidoping Norge i dopingsaker.