(Godkjent ved Årsmøte 2015)

Haugesund Triathlon Klubb sin Organisasjonsplan er ment som et styrende dokument for klubben. Hensikten er å dokumentere de overordnede føringer som klubbens styrende organ skal arbeide etter.

Organisasjonsplanen er utarbeidet innenfor rammene av lagets lover og er gjenstand for årlig revisjon.

Styret, og komiteer/avdelinger i HTK gitt fullmakt av Styret, kan utarbeide og vedta nærmere instrukser/ retningslinjer innenfor rammen av det som er trukket opp i organisasjonsplanen

HTKs Organisasjonsplan finnes i sin helhet som et dokument i klubbens DropBox konto, men websidene gjengir nøyaktig det samme innhold som dokumentet.

 

Grunnlagsopplysninger for idrettslaget

Navn: Haugesund Triathlon Klubb
Stiftet: 23.1.2012
Idrett: Triatlon

Postadresse: Postboks 4094, 5506 Haugesund
E-postadresse: post@haugesundtri.no
Telefon: 400 37 422 (Styreleder)

Bankkonto: 32400787831
Bankforbindelse: Haugesund Sparebank

Hjemmeside: www.haugesundtri.no
Facebook: http://www.facebook.com/HaugesundTriathlonKlubb
Konkurranseside: Haugesund Triatlon
Dokumenter: https://www.dropbox.com/sh/i4cl8qzx4db1xol/Fk7t-0RNvU

Organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret: 997962613

Tatt opp som medlem i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite/NIF:

 • Registrert tilknytning til Rogaland idrettskrets
 • Registrert tilknytning til Haugesund idrettsråd
 • Registrert tilknytning til Norges Triatlonforbund, Norges Svømmeforbund, Norges Sykkelforbund
 • Registrert tilknytning til Norges Friidrettsforbund

Klubbnummer i NIFs medlemsregister: KL11060100

Særgruppenummer: GR11060100630

Årsmøtemåned: mars

 

Kort Historikk

Haugesund Triathlon Klubb ble stiftet 23.1.2012 og første driftsmåned var det 30 registrerte medlemmer.

Gjennom første driftsår var HTK arrangør og medarrangør for en rekke arrangement: HTK Knirken – Terreng, HTK Knirken – Løp, IronKids, og Haugesund Mini Triathlon

Offisielt Norges største triatlon klubb september 2012 med 248 medlemmer etter bare 8 måneders drift. Ved utgangen av første driftsår var 255 medlemmer registrert inn til NIF.

Klubbens første styre bestod av

 • Styreleder                 Kurt Misje
 • Nestleder                   Anders H. Larsen
 • Økonomiansvarlig   Michael Gräfe
 • Styremedlem           Cille Anglevik
 • Styremedlem           Alf Terje Marthinussen
 • Styremedlem           Angela Kaurin
 • Styremedlem           Ole Morten Skogland

 

2013

For andre år på rad er klubben Norges største triatlon klubb. Med 405 registrerte medlemmer (inkludert støttemedlemmer) befester HTK sin posisjon nok en gang. Norges Triathlonforbund gikk ut med følgende meldinger i begynnelsen av februar 2014.

«Foreløpige tall fra idretts-registreringen tyder på at Haugesund Triathlon Klubb for alvor befester sin posisjon som landets største triatlon klubb.

Vi kan konstatere at triatlonsporten vokser stødig videre. Oppsummert så er veksten i 2013 på alle våre medlemsklubber på 30 %. Til sammenligning så var den i 2012 på 25 %.

En rask titt blant våre største klubber viser at Asker Triathlon vokser prosentvis raskest.

 • Asker Triathlon Klubb 76 %
 • Skagerrak Sportsklubb 68 %
 • Trondheim Triatlon Klubb 52 %
 • Haugesund Triathlon Klubb 52 %
 • Stavanger Triathlon Klubb 29 %
 • Bergen Triathlon Club 25 %
 • Sportsklubben Rye 24 %»


2013 var året med første NM arrangert under IronMan70.3 i Haugesund. Resultatene uteble ikke og flere HTK’ere hevdet seg godt 

Allan Hovda og Magnus Minde deltok også i Norseman 

 

Historien videre finner dere på disse websidene, Haugesund Triatlon eller våre Facebooksider.