Gjennom året legges det opp til løping ute og inne for de forskjellig gruppene (ungdom/voksne).

Intervalltrening

En populær trening vi har hatt siden starten, er intervalltreningen for voksne inne i DOA på tirsdager

STED: Deep Ocean Arena (DOA) (ute fra 1.mai til september)

TID: tirsdag kl.2000-2100

TRENER: varierer, vi benytter en som kan blåse i fløyte mellom intervallene.

OPPLEGG: 15-20 min oppvarming i forkant, intervall iht til ukenr i tabell, 5 min nedjogging og tøying

HENSIKT: kondisjon og fart. I tillegg skape et sosialt felleskap

 

Intervallplan DOA 2018-19

Uke 40   1.10      3x10min 40/20 p2min

Uke 41                 6x4min p1min

Uke 42                 12×1,5min p45sek

Uke 43                 4x7min i3 p2m

Uke 44                 3x10min 45/15 i3 p2m

 

Uke 45    6.11      5x5min p1,5m

Uke 46                 8x3min p1min

Uke 47                 4x7min i3 p2min

Uke 48                 3x10min 45/15 p2min

 

Uke 49    4.12     6x5min p1,5

Uke 50                 10x3min p1min

Uke 51                 4x8min p2min

Uke 52                 3x11min 45/15 p2min

 

Uke 1                   6x5min p1,5min

Uke 2                   10x3min p1min

Uke 3                   4x8min p2min

Uke 4                   3x11min 45/15 p2min

 

Uke 5                   6x5min p1,5min

Uke 6                   10x3min p1min

Uke 7                   4x8min p2min

Uke 8                   3x12min 45/15 p2min

 

Uke 9                   5x6min p1,5min

Uke 10                 10x3min p1min

Uke 11                 2x(10+5min) p1,5min

Uke 12                 3x12min 45/15 p2min

Uke 13                  8x4min p1min

 

Intervallplan DOA 2017-18

Uke 42                 8x3min p1min
Uke 43                 3x8min i3 p2m
Uke 44                 3x10min 45/15 i3 p2m
Uke 45                 5x5min p1.5m
Uke 46                 9x3min p1min
Uke 47                 4x8min i3 p2min
Uke 48                 3x10min 45/15 p2min
Uke 49                 6x5min p1,5
Uke 50                 10x3min p1min
Uke 51                 4x8min p2min
Uke 52                 3x10min 45/15 p2min

Uke 1                    5x6min p1m5min
Uke 2                    10x3min p1min
Uke 3                    4x8min p2min
Uke 4                    3x10min 45/15 p2min
Uke 5                    6x5min p1,5min
Uke 6                    10x3min p1min
Uke 7                    4x8min p2min
Uke 8                    3x11min 45/15 p2min
Uke 9                    5x6min p1,5min
Uke 10                  10x3min p1min
Uke 11                  2x(10+5min) p1,5min
Uke 12                  3x12min 45/15 p2min
Uke 13                  8x4min p1min
Program 2015/16

Uke 1 8x3min DOA
Uke 2 (10x1min,30sek rolig løp mellom intervallene) X 2 DOA
Uke 3 3x10min, 2min rolig løp mellom intervallene DOA
Uke 4 2x15min, 2min rolig løp mellom intervallene. tot 32mi DOA
Uke 5 6x4min DOA
Uke 6 10x2min DOA
Uke 7 2-4-6-8-6-4-2min DOA
Uke 8 8x3min DOA
Uke 9 (10x1min,30sek rolig løp mellom intervallene) X 2 DOA
Uke 10 3x10min, 2min rolig løp mellom intervallene DOA
Uke 11 2x15min, 2min rolig løp mellom intervallene. tot 32min DOA
Uke 12 6x4min DOA
Uke 13 10x2min DOA
Uke 14 2-4-6-8-6-4-2min DOA
Uke 15 8x3min DOA
Uke 16 (10x1min,30sek rolig løp mellom intervallene) X 2 DOA
Uke 17 3x10min, 2min rolig løp mellom intervallene DOA
Uke 18 2x15min, 2min rolig løp mellom intervallene. tot 32min Friidrettstadion
Uke 19 6x4min Friidrettstadion
Uke 20 10x2min Friidrettstadion
Uke 21 2-4-6-8-6-4-2min Friidrettstadion
Uke 22 8x3min Friidrettstadion
Uke 23 (10x1min,30sek rolig løp mellom intervallene) X 2 Friidrettstadion
Uke 24 3x10min, 2min rolig løp mellom intervallene Friidrettstadion
Uke 25 2x15min, 2min rolig løp mellom intervallene. tot 32min Friidrettstadion
Uke 26 6x4min Friidrettstadion
Uke 27 10x2min Friidrettstadion
Uke 28 2-4-6-8-6-4-2min Friidrettstadion
Uke 29 8x3min Friidrettstadion
Uke 30 (10x1min,30sek rolig løp mellom intervallene) X 2 Friidrettstadion
Uke 31 3x10min, 2min rolig løp mellom intervallene Friidrettstadion
Uke 32 2x15min, 2min rolig løp mellom intervallene. tot 32min Friidrettstadion
Uke 33 6x4min Friidrettstadion
Uke 34 10x2min Friidrettstadion
Uke 35 2-4-6-8-6-4-2min Friidrettstadion
Uke 36 8x3min DOA
Uke 37 (10x1min,30sek rolig løp mellom intervallene) X 2 DOA
Uke 38 3x10min, 2min rolig løp mellom intervallene DOA
Uke 39 2x15min, 2min rolig løp mellom intervallene. tot 32min DOA
Uke 40 6x4min DOA
Uke 41 10x2min DOA
Uke 42 2-4-6-8-6-4-2min DOA
Uke 43 8x3min DOA
Uke 44 (10x1min,30sek rolig løp mellom intervallene) X 2 DOA
Uke 45 3x10min, 2min rolig løp mellom intervallene DOA
Uke 46 2x15min, 2min rolig løp mellom intervallene. tot 32min DOA
Uke 47 6x4min DOA
Uke 48 10x2min DOA
Uke 49 2-4-6-8-6-4-2min DOA
Uke 50 8x3min DOA
Uke 51 (10x1min,30sek rolig løp mellom intervallene) X 2 DOA
Uke 52 3x10min, 2min rolig løp mellom intervallene DOA
Uke 53 2x15min, 2min rolig løp mellom intervallene. tot 32min DOA