Det innkalles herved til ekstraordinært årsmøte i Haugesund Triathlon Klubb

TID:                    Tirsdag 12. februar 2012

KL:                      1800

STED:                 Deep Ocean Arena (kafeteria)

Dagsorden:

Søknad om medlemskap i Norges Sykkel- og svømmeforbund og valg av ledere i de nye gruppene.

For å ha stemmerett på lagets årsmøter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke skylde laget kontingent.

Velkommen!

Styret HTK