Hjertelege Gunnar Nyland støtter HTK sitt arbeid for barn og ungdom.

 

Haugesund Hjertepraksis er en privat avtalepraksis i Kardiologi underlagt Helse-Vest RHF.

Praksisen vil drives videre som før med mulighet for kardiologisk utredning og kontroller med Ekkokardiografi, arbeids-EKG, rytmeregistrering (Novacor), 24-t BT måling og spirometri.

Vi kan motta henvisninger fra fastleger, sykehus og andre privatpraktiserende spesialister.

Pasientene betaler vanlig egenandel da vi mottar refusjon fra HELFO.

Henvisninger bør inneholde relevant sykehistorie, evt. risikoprofil, aktuelle symptomer og klinisk status. Det er også ønskelig med vedlagt blodprøvesvar og spesielt kolesterolverdier ved spm om koronarsykdom.

Henvisninger mottas helst elektronisk til Gunnar Nyland Haugesund Hjertepraksis evt per post til adresse: Skippergata 14, 5527 Haugesund.

Vårt telefonnummer er som før 52 79 16 90.

 

Med vennlig hilsen

Gunnar Nyland

Spesialist i Hjertesykdommer og Indremedisin