Fra 5.5.2013 vil det være egen HTK spinning hver lørdag kl.1130-1315

Actic har 20 sykler som vil være forbeholdt HTK medlemmer som er innmeldt i Actic. Er det ledig plass vil disse være tilgjengelig for andre HTK medlemmer.