HTK spinning for alle HTK medlemmer på Trimeriet starter opp i uke 42 (etter høstferien)

Voksne må da velge mellom tirsdag eller onsdag kl 19.30 til 21.00. Mikal vil lage opplegg, slik som tidligere. Mikal, Elin og Pål deler på timene. Presiserer at dere må enten gå på tirsdag eller onsdag – ikke begge. Det er bare til å møte opp – første mann til spinningsykkelen får være med. Det kan ikke holdes av sykler.

Ungdom vil trene fra 17.20-18.30 på torsdager. Mikal leder dette.