«Rent Idrettslag” er et program Haugesund Triathlonklubb (HTK) vil delta i for å vise sin nulltoleranse til doping ovenfor utøvere, foreldre og lokalmiljø.

HTK holder på med å utforme en antidopingpolicy med klare kjøreregler i forhold til doping. Blant utøverne skal det gjennomføres enkle tiltak for a? øke kunnskapen om antidoping og for a? skape gode holdninger blant medlemmene.

I forbindelse med innføringen av «Rent Idrettslag» ønsker vi at alle medlemmer som har fylt 15 år skal gjennomføre opplæringsprogrammet «Ren utøver» som finnes på nettsiden www.renutover.no.

Det er en klar målsetting at de fleste av klubbens ca 340 utøvere over 15 år skal kjenne til idrettens spilleregler, etikk og stå frem som tydelige doping motstandere.

I nasjonale som internasjonale konkurranser, også for klubbens medlemmer som ikke deltar i konkurranser på høyt nasjonalt eller internasjonalt nivå, er det viktig å kjenne til dette. For de voksne faller det også at naturlig ansvar å være positive rollemodeller for de yngre.

Vi er klar over at HTK spiller en viktig rolle i vårt lokalsamfunn. Mange ungdommer tilbringer mye av fritiden sin på? våre aktiviteter. Vi ønsker a? vise at vi har et godt og doping fritt miljø, hvor foreldre trygt kan sende barna sine. Vi har nulltoleranse til doping i vår klubb!

”Rent idrettslag” er  et samarbeidsprosjekt mellom Antidoping Norge og Norges idrettsforbund.

Informasjon om programmet finnes pa? www.rentidrettslag.no, og individuell opplæring for utøvere finnes på  www.renutover.no

Ta et tydelig standpunkt mot doping,  vær et godt forbilde!