Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) og Haugesund Triathlon klubb (HTK) inngår samarbeid og gjennomfører distriktets første triathlon konkurranse for ungdommer i aldersgruppen 13-18 år.

Trenden er klar. Utholdenhetsidrett og kombinasjonsidretter er i støtet som aldri før. I den forbindelse starter HTG ny idrettslinje fra skoleåret 2013/14 med fokus på utholdenhetsidrett. Alle tre grenene i triatlon (svømming, løping og sykkel) vil være representert.

HTK har et uttalt mål om å fremme triatlon blant ungdom i fra 13 til 18år. I den forbindelse er det opprettet kontakt med trenerkrefter både til svømming, sykkel og løping. Klubben er helt i startgropen med dette arbeidet og et samarbeid med HTG er derfor inngått for å kunne gi ungdom et komplett tilbud både i forhold til skole og klubb.

Lørdag 8.september arrangerer HTG og HTK distriktets første triatlon konkurranse for ungdom i 8.-10.klasse. De nærmere 20 ungdomskolene i distriktet vil bli invitert til å konkurrere i en løype som består av 100meter svømming, 5 kilometer sykling og 2 kilometer løping. Distansen er satt for at flest mulig skal kunne være med å prøve seg på denne mangfoldidretten.

Konkurransen vil foregå i området Skeisvatnet og Vangen og med umiddelbar nærhet til HTG som stiller skolen til disposisjon når det gjelder garderober, dusj etc.

Mer informasjon kommer i løpet av august