På Ekstraordinært årsmøte i går kveld ble forslaget om å melde HTK inn i Norges Sykkel- og Svømmeforbund enstemmig vedtatt.

Styret i HTK vil nå sende inn søknad til Rogaland Idrettskrets og regner med å kunne være innmeldt i løpet av månedskiftet mars/april. Da kan medlemmer av HTK kjøpe års-lisenser for sykkel og svømming gjennom klubben.