Haugesund Triatlon Klubb (HTK), Haugesund ToppIdrettsgymnas (HTG) og Norges Triathlonforbund (NTF) har inngått en avtale med formålet om å gi en felles plattform for utvikling og optimalisering av triatlon.

Målet er å skape et godt rekrutterings- og treningsmiljø for topp og bredde og hovedfokus skal rettes mot aldersgruppen 13-19 år.

haugesund_toppidrettsgymnasSamarbeidet innebærer også inngåelse av en avtale med en hovedtrener for HTK på 50% engasjement samtidig som HTG vil benytte samme person (25%) som lærer og trener for sin triatlongruppe på skolen. I NTF regi vil vedkommende være med i landslagets støtteapparat under samlinger og konkurranser med landslagssjef Arild Tveiten som mentor og rådgiver.

NTF-logo_hvitDette initiativet er viktig for Norsk Triathlon og for triathlonmiljøet i Haugesund og omegn.  Det jobbes godt og målrettet for å øke rekrutteringen blant unge, både i topp og i bredde. Norsk Triathlon har som mål å få en stor bredde og en god topp. Dette er viktig for å nå målet. Her får utøverne et godt sportslig tilbud kombinert med skolegang – Kari Uglem, Generalsekretær NTF

HTGs forventer at avtalen skal optimalisering triatlontilbudet på skolen ved at det blir innført en helhetstanke og tilrettelegging i forhold til skole, klubb og landslag/Triathlonforbund. HTG ønsker å framstå som en utviklingsarena for utøvere både regionalt og nasjonalt og det forventes at man med samarbeidet får rekruttert elever/utøvere til HTG fra hele landet – Leif Sævereid, HTG

HTK logo_liggende med undertekst_ORGINAL 2014For HTK betyr dette at vi endelig får på plass en hovedtrener som kan lage den overordnede strukturen for all trening og oppfølging av utøvere og hjelpetrenere i klubben. Dette har vi jobbet for å få til lenge og med denne samarbeidsavtalen faller endelig brikkene på plass. Den nye hovedtreneren skal sikre at vi fremover fortsetter det gode arbeidet med barn og ungdom, men nå på en mer målrettet og planlagt måte. – Kurt Misje, HTG

 

Den nye hovedtreneren vil bli presentert på HTKs Årsmøte onsdag 18.3

Takk til Norges Triatlonforbund, Haugesund Toppidrettsgymnas og HTKs Sportslig Utvalg v/Svein Jarle Aasen, Ole Morten Skogland, Johannes Førre Madsen og Anne Askeland for arbeidet med å få i land avtalen.

Kontaktinformasjon

HTG – Leif Sævareid,                tlf. 95 08 80 50              e-post: leif@htg.vgs.no

NTF – Kari Uglem,                    tlf. 47 71 49 75              e-post: Kari.Uglem@triathlon.no

HTK – Kurt Misje,                      tlf. 40 03 74 22              e-post: post@haugesundtri.no