FOR ET FANTASTISK TILTAK!!

FRITIDSKORTET er et tilbud til ABSOLUTT ALLE barn i Haugesund kommune. Hvert barn får 1000 kr per halvår som skal brukes på én eller flere faste, organiserte fritidsaktiviteter. Det er opp til deg om du vil du prøve en helt ny aktivitet eller vil du bruke Fritidskortet ditt på en aktivitet du allerede er med på.

Fritidskortet er et pilotprosjekt i regi av Haugesund kommune og Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet. Haugesund er en av 12 norske kommuner som er med på prosjektet. Haugesund Triatlon Klubb er selvfølgelig med på ordningen og er registrert som arrangør og har sin egen side her. Vi har tidligere hatt litt utfordringer med betaling direkte fra fritidskortet, men disse problemene er nå løst:-)

For å kunne benytte deg av fritidskortet må du registrere deg/ditt barn på nettsiden haugesund.friskus.com

  1. Gå inn på haugesund.friskus.com. Du må bruke Chrome nettleser.
  2. Lag deg en personlig brukerkonto oppe til høyre – “LOGG INN”
  3. Gå inn på din profil og trykk på “FRITIDSKORT”
  4. Trykk på “HENT FRITIDSKORTET” og følg stegene videre.
  5. Velg lag/organisasjon barnet ditt ønsker å bruke Fritidskortet på og følg stegene videre.
  6. Kontingenten/treningsavgiften for laget/organisasjonen betales direkte i nettportalen.

ALLEREDE BETALT KONTIGENT?

Mange av våre medlemmer har allerede betalt medlems- og treningsavgift. For disse tilbys en kortvarig ordning med refusjon. I perioden 1. august -15. september kan du sende en e-post til Frivillighetskoordinator Ingvild Bjerkeland for å få refundert allerede betalt kontingent. E-posten merkes «Refusjon Fritidskort». Du må legge ved kvittering som viser at du har betalt, kopi av faktura, kontonummer som beløpet skal refunderes til, fullt navn på foresatte og på barnet samt kontaktinformasjon. Hvis e-posten ikke merkes korrekt eller vedlegg mangler, vil du ikke få refundert beløpet. Vi har ikke kapasitet til å etterspørre informasjon. Vi tar ikke imot noen søknader om refusjon etter 15. september.

E-post: Ingvild.Bjerkeland@haugesund.kommune.no

Grunnet stor pågang vil saksbehandlingstid på refusjonskrav være på rundt 2-3 uker.

Om du ønsker å vite mer om dette fantastiske tilbudet, klikker du deg inn her hvor det meste blir forklart i detalj. Da håper vi at nettopp du bruker denne anledningen til å prøve ut vår sport og oppleve samholdet og engasjmentet i vår barne- og ungdomsgruppe!

 

Vi sees på trening!