Førstkommende helg skal forbundstinget avholdes i Bergen, og HTK er representert med 3 delegater. Conny Bloch, Karen Hasselberg og Pål S-N Reksten stiller på Tinget og skal legge frem klubbens forslag som omhandler

  • Likestilling
  • Antall representanter
  • Nasjonalanlegg

Samtidig skal det nye styret i forbundet bestemmes. HTK vil foreslå Ivar Jacobsen som motkandidat til vervet som president, og Karen Hasselberg er allerede innstilt av valgkomiteen som styremedlem.

Les mer om våre kandidater til styreverv og våre forslag til tinget under eller gå inn på forbundets hjemmesider for å lese mer om innkomne forslag og program for Tinget.

 

Ivar Jacobsen, President

Ivar Jacobsen, Haugesund Triatlon 2018 ©Kurt Misje

Ivar Jacobsen, Haugesund Triatlon 2018 ©Kurt Misje

HTK innstilte Ivar Jacobsen som presidentkandidat til Norges Triatlonforbund. Etter vår vurdering et velbegrunnet forslag som ble oversendt valgkomité. Valgkomitéen har innstilt sittende president til en ny periode og vi velger derfor å stille Ivar Jacobsen som motkandidat til vervet som president for Norges Triatlonforbund.

 

Ivar representerer folkesjelen i Triatlon-Norge. Helt siden han som 18 åring deltok i Oslo Triathlon i 1983, har sporten vært en viktig del av livet hans. I perioden hvor han bodde i Stavanger var han en viktig del av Stavanger Triathlonklubb sammen med Erik Schreuder og Øyvind Gitlesen blant flere.

Når han i 1993 flyttet hjem til Haugesund, etablerte han en triatlongruppe i Haugesund Svømmeklubb som blant annet arrangerte NM i Haugesund sentrum, med svømming i (et kaldt) Smedasundet i 1995/96/97 og igjen i 2007.

Ivar er 54 år, gift og har 2 barn på 12 og 16 år. Emma på 12 har gått på triatlon siden hun var 8. Da han i 2010 begynte arbeidet med å se på mulighetene til å få IRONMAN til å etablere seg i Norge, var det nok kun han selv som mente dette kunne gå. NTF hadde på det tidspunkt 450 registrerte utøvere og sporten var ikke veldig kjent. Gjennom et standhaftig arbeid greide han både å få stengt veiene for all trafikk, få økonomisk støtte fra Haugesund kommune og få avtalen i havn med IRONMAN hvor han selv satt med all økonomisk risiko. Resten av historien kjenner vi fra utsiden som vendepunktet i Norsk triatlon.

Fra 380 deltagere første året til 1700 i 2016 som det høyeste antallet, er det blitt nasjonaldagen for norsk triatlon – en folkesport. 2015-arrangementet vant «global athlete satisfaction award» og «Ironman70.3 top rated event».

650-700 frivillige stiller opp for Ivar og han får stående applaus på etterfesten for de frivillige hvert år. Tilsammen produserer de 7 til 8 årsverk i timer. Ivar leder arbeidet som en spillende lagleder. Han gir ansvar, følger opp og har stort sett kontroll på hver minste detalj. Han tar de kampene som trengs og gir seg aldri før det er funnet en løsning. Økonomisk har arrangementet ikke vært bærekraftig da det både for IRONMAN, WTS-Challenge og Superleague-arangement etc. ligger en kostnad for rettigheter i bunn. Denne rettighetskostnaden er det stort sett arrangørbyene selv som bekoster ellers i Europa, da slike arrangement er å betrakte som destinasjonsverktøy og arrangementsturisme. Det har det pt. ikke vært mulig å få gjennomslag for i Norge fullt ut. Ivar har også sett dette og derfor samarbeidet med Innovasjon Norge siden 2013 og har også arbeidet mot Stortinget, kulturdepartementet og kulturkomitéen de siste 2 årene for å få IRONMAN inn i statsbudsjettet på lik linje som sykkelsporten har med Artic Race. Dersom dette arbeidet lykkes, KAN det også være det gjennombruddet som skal til for å få flere triatlonarrangement finansiert på samme måte (eksempelvis WTS i Bergen). Om det lykkes og IRONMAN 70.3 Haugesund Norway blir arrangert i 2020 vil et hvert utbytte fra arrangementsselskapet Wen Events AS gå til idretten, spesifikt HTK.Vi skal behandle de offentlige midlene vi får tildelt med stor respekt.

For ikke å skape usikkerhet er dispensasjonssøknad vedrørende habilitet sendt generalsekretær i Norges Idrettsforbund slik at Ivar kan utføre sitt verv som president dersom han blir valgt.

Arbeidet med IRONMAN-arrangementet har gitt Ivar en unik arrangementskunnskap, kombinert med stort kontaktnett innenfor det offentlige. Han er en handlingens mann som får ting til å skje. Tidligere landslagsutøver i triatlon, og nå psykolog, Trond Magne Hegglund beskriver Ivars arbeid på følgende måte:

 

 «Ivar har vist vei, han har vist oss kraften i å ha optimisme, engasjement, vilje, pågangsmot og målrettet fokus. Han har inspirert oss andre og lært oss kraften i å si JA.»

 

For HTK er Ivar grunnen til klubbens eksistens, og hans likeverdige holdning og evne til å inkludere ALLE ligger som en ryggrad i klubbens væremåte. Ivar er svømmetrener, og har siden oppstarten i 2012 lagt ned tusenvis av timer på bassengkanten, alltid som dugnad. Han er ofte første møtepunkt for nye medlemmer og det er ikke få som har lært svømmeteknikk av Ivar. I 2013 satte han i gang ungdomsgruppen i klubben som i tiden etterpå har vært stabil rundt 100 stk. Han var også den som tok til orde for at klubben måtte ansette trener, og kom med forslaget om en ung Mikal Iden etter at de møttes på trener samling i 2014. Det som startet som én trener alene er nå et team på 16 trenere som tilsammen tilbyr rundt 14 treninger pr uke med trener til alle klubbens medlemmer. Det er et sosialt og inkluderende trenermiljø som koordineres og ledes av Mikal, og klubben har i sin korte levetid produsert 5 utøvere til landslag og landslagsoppdrag.

 

Ungdomsgruppen beskriver Ivar slik:

«Ivar ser alle, han ser hver eneste i bassenget og gir direkte råd og veiledning til hvordan man skal bli en bedre svømmer, en bedre triatlet. Ivar er ikke redd for å være streng og bestemt, og han er en respektert person som alltid er tilstede.»

 

HTK har i lang tid ikke blitt tilgodesett med nok svømmetimer til vår ungdomsgruppe. HTK har totalt hatt 6 timer i bassenget samtidig som Svømmeklubben har hatt bassenget i 25 timer. Ivar har sammen med klubben sloss kraftig mot denne forskjellsbehandlingen fra idrettsrådet i Haugesund. Da vi også ved tildeling for skoleår 2019/20 ble forfordelt på samme måte, ga Ivar beskjed om at nok var nok: nå bygger vi eget anlegg. Selvfølgelig var det kun han selv som hadde troen på at dette var mulig, men gjennom en ustoppelig arbeidskraft skrur han sammen et lag som finner den ene løsningen etter den andre. HTK har nå bedt Haugesund kommune om tomten (HK gir gratis tomt til klubber som skal bygge eget anlegg), utleie-og samarbeidsavtaler faller på plass og regnestykket går opp. Egenkapitalen på 4 millioner kroner nærmer seg halvveis pt og vi håper derfor å kunne invitere til åpningsfest i løpet av 2020. Da er det HTK som sitter ved rattet og vi har kapasitet til å arbeide med strukturert rekruttering innenfor de enkelte årsklassene.

 

 

Jon Sigve Olsen, som er en av svømmetrenerne i klubben og Ivars beste svømmekamerat gjennom 45 år, sa det veldig enkelt:

 

«Kombinasjonen drømmer og et brennende hjerte for triatlon fører til at han lykkes med å tenke stort»

 

Ivar leder også valgkomiteen i HTK. Når han spør, er det svært vanskelig å si nei. Dette er nok også litt av grunnen til at vi administrativt sett har en velfungerende klubb.

Som dere kan se av vedleggene i tingdokumentene, (kjøp av aksjer nordtri/sak vedrørende arrangement i Bergen) våger Ivar å stille de kritiske spørsmålene, og dette med rette (les de gjerne nøye). Til orientering har HTK også bedt om regnskap for NTF 2018 med alle underposter, da det som er fremlagt skaper flere spørsmål enn svar. HTK har også gitt beskjed om at det fremlagte budsjettet vanskelig kan godkjennes da det ikke gir noen detaljkunnskaper om inntektene til forbundet.

 

HTK er veldig glad for at Ivar har stilt seg til disposisjon for NTF som presidentkandidat. Han har en stor rettferdighetssans og skaper engasjement og glede. Han sørger for fremdrift, åpenhet og likeverd. Det er ikke underlig at det er han som personlig har spilt inn forslag 9 vedrørende likestilling til tinget. Ivar har kunnskapen og kontaktene, han gir konkrete svar og fordeler konkrete arbeidsoppgaver. Det er ikke de lange utredningene, det er rett på sak. Han inspirerer og ser, han lytter og gir ris og ros. Han kan lede idretten vår videre til neste nivå. Vi håper derfor at dere støtter vår kandidat, Ivar Jacobsen, som president for Norges triatlonforbund de neste 2 årene. Da BLIR det fellesskap, mestring og begeistring.

 

 

Karen Hasselberg Sørensen, Styremedlem

Karen er 54 år, født og bosatt i Haugesund.
Hun har utdannelse innen Regnskap og revisjon fra Universitetet i Stavanger og fra Norges Handelshøyskole. Hun har jobbet både som selvstendig næringsdrivende og i KPMG i mange år og jobber nå̊ som Controller i Solstad Offshore ASA.
Hun har vært styremedlem i HTK siden årsmøtevalget i 2013 og har nå ansvar for medlemmer, regnskap, og fakturering.
I tillegg er hun styremedlem i Hårfagrerittet samt medlem i rittkomiteen.
Karen har lang og allsidig idrettsbakgrunn og drev som ungdom innen friidrett, kortdistanse, sprint. Etter 2012 har hun selv drevet med triatlon, først olympisk så mellomdistanse før det endte opp på langdistanse, nå veksles mellom langdistanse og ultraløp.

Karen får gode skussmål på hennes jobb som Controller og valgkomiteen har tro på at hun vil bidra inn i styret med dette, i tillegg til at hun er aktiv i Norges største klubb.

«Jeg brenner for at vi skal få bedre vilkår for de unge som vil satse på idretten og bli internasjonalt gode. I tillegg brenner jeg for godt styrearbeid og for at lover og regler skal overholdes.»

 

 

Forslag 8 Nasjonalt anlegg

 

Haugesund Triathlon Klubb har den siste tiden jobbet med å utrede mulighet for å bygge eget klubbanlegg med svømmebasseng og øvrige treningsfasiliteter. Tanken har vært å etablere et unikt klubbtilbud som vil kunne komme hele triatlon-Norge til gode og utvikle en prototype på et konsept som kan etableres flere steder i landet.  Klubben har informert forbundet om sine planer.

 

For kort tid siden fikk vi en direkte henvendelse fra styret i NTF om å fremme sak på tinget om å foreslå vårt anlegg til «nasjonalt anlegg for triatlon i Norge.» Dette gjorde vi, og vi ble da noe forundret da styret likevel stilte seg negativ til forslaget. Det viser seg at ordningen er forbeholdt store publikumsanlegg, og derfor aldri vil kunne etableres for triatlon etter gjeldende regler. Vi har lite tro på at den noen gang vil komme et «Holmenkollen»-nasjonalanlegg for triatlon i Norge da triatlon ikke er en arena-idrett.. Det vi derimot har tro på er at tittelen «nasjonalt anlegg for triatlon» eller tilsvarende vil kunne styrke anlegget, det vil gi triatlonsporten i Norge en utviklingsarena hvor forbund har mulighet for nasjonale samlinger på alle alderstrinn etc, Vi håper derfor at klubbene likevel stiller seg bak vårt forslag slik at triatlonsporten i Norge får sitt nasjonale satsingsanlegg.

 

 

Forslag 9 Likestilling

 

HTK er for full likestilling og ønsker at landslagsbudsjettet fra og med 2021 skal deles krone for krone likt mellom menn og kvinner. Vi har liten tro på at menn i ledelse, menn som trenere og menn som oppdragsgivere evner å likebehandle kvinner og menn om det ikke gis føringer for hvordan dette skal gjøres. vi leser i NTF styrereferat fra 30.10.19 at eliteutvalgets leder uttaler «det er utfordrende å få jenter til å satse, men at ubalansen begynner å jevne seg ut.». Derfor ønsker sittende styre en fortsatt diskriminering av jentene og støtter ikke vårt forslag om likeverdighet og lik fordeling av landslagsmidlene. Dette synes vi er svakt og håper derfor at klubbene støtter oss i denne likestillingssaken slik at vi blir et forgangsforbund og ikke kan likestilles med andre idretter (som for eksempel fotball) hvor kvinner ikke blir gitt samme rettigheter og muligheter som menn. Dersom styret tror på det de selv sier med at «dette går seg til», er det ingenting som tilsier at dette forslaget ikke kan vedtas.

 

 

 

Forslag 10. Antall representanter

 

I dag blir representanter til Tinget fordelt i forhold til antall medlemmer i de forskjellige klubbene. 0-25 medlemmer gir 1 stemme, 26-50 gir to stemmer og 50+ gir 3 stemmer. Dette betyr at klubber med 51 medlemmer, 400 medlemmer eller 1000 medlemmer har samme antall representanter på tinget. Dette mener vi i HTK må revurderes, slik at antall medlemmer i klubben påvirker representanter i større grad enn den gjør i dag.

 

NTF har ca. 7200 medlemmer og 180 klubber. Det er et snitt på 39 medlemmer pr klubb. Vi er et mikroforbund hvor 89,8% av de lisensierte utøverne er voksne mosjonister. NTF har i 2019 130 utøver under 19 år med LISENS. 130! Når vi da vet at ca 35 av disse er i Haugesund så er det ca 100stk fordelt på 180 klubber. Det gir i 0.55 stk pr klubb. Det er for dårlig.Vi må gi idretten mulighet til å vokse, vi må få med barne- og ungdomsidretten som pr i dag er tilnærmet ikke eksisterende, og vi må inspirere klubbene til å vokse. Derfor har vi, sammen med andre klubber, kommet fram til denne fordelingen som gir et riktigere forhold mellom medlemsmasse og antall representanter på tinget. Vi håper at mange andre klubber vokser til vårt nivå, slik at våre unge får flere å «leke med» når det er nasjonal triatlonsamling for 12-22 aldersgruppen som i Bergen denne helgen. Fra Haugesund er det ca. 25 stk. som deltar. Tenk hvor gøy det hadde vært om det var 10 andre klubber på samme nivå! For å skape en rettferdig fordeling i forhold til antall medlemmer/stemmer på tinget, håper vi at dere støtter vårt forslag.