Som følge av klage på tildeling av svømmetider for 2014/15, har HTK fått tildelt, som en prøveordning frem til nyttår, 2 baner under åpen bading onsdager fra kl.1700-2000. Dette er timer som våre 10-18åringer kan benytte. Det er satt opp to 1.5timers økter hvor de selv velger hvilke tid de vil gå på.

1. pulje kl. 1700-1830
2. pulje kl. 1830-2000

Siden HTK blir avkrevd betaling for disse timene vil det være påkrevd å vise HTK medlemskort når du skal inn til timen. Dette vil ikke gjelde første økt som er 5.11. De som har medlemskort tar med dette, de som  ikke har vil få utdelt på de neste treningene så sant de har gyldig medlemskap (= betalt treningskontingent og medlemsavgift).

PS! Dette betyr også at det ikke vil være tilgjengelige svømmebaner under åpen badning på onsdager frem til nyttår