Her er litt informasjon om kjøp av lisenser i 2015

Ønsker du å delta i «offisielle» arrangementer krever idrettsforbundene lisens. Alle idrettsforbund krever sine egne lisenser, altså svømmelisens, sykkellisens, triatlonlisens osv. Det går an å kjøpe engangslisens ved hver konkurranse. Dette kan, avhengig av antall starter du er med på, bli dyrt. Starter du ofte, kan det være lønnsomt med en årslisens som da gjelder ved alle arrangementer i det tilsvarende år (fortsatt bare per forbund). I tillegg er det ofte en forsikring knyttet til årslisens som også kan gjelde trening. Slik er det for eksempel med triatlonlisensen.

nsflogoFor å kunne løse årslisens må en være medlem i en klubb som er tilknyttet tilsvarende forbund. For at HTK sine medlemmer også kan løse svømme- og sykkellisens er vi medlem i NTF (Triathlonforbundet), NSF (svømmeforbundet), NCF (cykleforbundet) og NFF (Norges Friidrettsforbund)


Det er opp til en hver hvilken lisens, om i det hele tatt, en ønsker å løse. Om du ønsker å delta i NM langdistanse under IM 70.3 i Haugesund MÅ du har årslisens hos triatlonforbundet. Skal du være med på Haugesund Triatlon kan du ha årslisens, men også kjøpe lisens for arrangementet ved påmelding.

sykkelKnirken-konkurransene er interne treningskonkurranser og har ingen offisielle karakter. Dermed er det ikke behov for å ha lisens her. All deltagelse skjer på eget ansvar. Dermed er det ingen arrangør som kan tas i regress og du er derfor ikke forpliktet å kjøpe lisens (som innebærer forsikring). MEN med årslisens i triatlonforbundet vil forsikringen gjelde om uhellet skulle være ute siden Knirken konkurransene er organisert trening i regi av HTK.

Alle barn (frem til datoen de fyller 13år) som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom NIFs idrettsforsikring for barn

triathlon_newlogo_2014

 

Lisensregler og link til kjøp av lisens

NFIFwebtopp_HOVED