Det kalles med dette inn til årsmøte I Haugesund Triathlon Klubb
Dato: Tirsdag 19. mars 2019
Tid: Klokken 18.00. 
Årsmøtet finner sted i kantinen hos Sjøfartsdirektoratet. 
Saker som ønskes meldt inn til årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet (senest 5. mars).

Saksdokumenter gjøres tilgjengelig minst 1 uke før årsmøtet. 

Årsmøtet er klubbens høyeste organ og styret oppfordrer alle om å stille. Bruk stemmen din for din klubb!

Velkommen!

Haugesund Triathlon klubbs lov:[gview file=»http://haugesundtri.no/wp-content/uploads/2019/02/Lovnorm-Haugesund-Triathlon-Klubb.pdf»]