Da kan vi informere om følgende er valgt ut som ambassadører for Adrena og HTK.
Endre Espedal
Thea Hovda
Elin Rame
Jorunn Hauso
Sverre Flatebø
Triatlon familien Christer Kismul og Trude Fjeld
Sigrund Drivenes

Ambassadørene er valgt ut på ulikt grunnlag og vil få forskjellige oppgaver og roller. Det var svært mange og flotte søknader. Takker til alle som har vist interesse.