styret

/Tag:styret

Styremøte 8.4.2014

Styret har besluttet å legge ut referatene fra styremøter slik at interesserte kan følge med på styrets aktiviteter. Styret forbeholder seg retten til å utelate informasjon som ikke er for allmenheten.

Styremøte 08.4.14 kl.1730 – 1900    Sted: Hatteland, Raglamyr

Tilstede: Michael, Karen, Svein Jarle                       Referent: Kurt

Agenda

Siden sist

Regionssamling Strandebarm
Svømmestevne Sola
Årsmøte

Økonomi/Medlemmer

Antall betalende medlemmer: 304 (377+16)
Nye medlemmer 2014: 54
Utmeldinger: […]

HTK representert i styret til Rogaland Idrettskrets

Lørdag 5.4 ble Anne E. Askeland, klubbens leder for Barne- og Ungdomsavdelingen, valgt inn som styremedlem i styret til Rogaland Idrettskrets.

Rogaland idrettskrets (RIK) er idretten i Rogaland sitt høyeste idrettspolitiske organ og Anne vil spesielt jobbe for forholdene i nordfylket

Her kan du lese mer om Rogaland Idrettskrets