Styret har besluttet å legge ut referatene fra styremøter slik at interesserte kan følge med på styrets aktiviteter. Styret forbeholder seg retten til å utelate informasjon som ikke er for allmenheten.

Styremøte 08.4.14 kl.1730 – 1900    Sted: Hatteland, Raglamyr

Tilstede: Michael, Karen, Svein Jarle                       Referent: Kurt

Agenda


Siden sist

  • Regionssamling Strandebarm
  • Svømmestevne Sola
  • Årsmøte


Økonomi/Medlemmer

  • Antall betalende medlemmer: 304 (377+16)
  • Nye medlemmer 2014: 54
  • Utmeldinger: 29 i 2013 (2012 medlemmer)   70 i 2014 (39 fra 2012 og 31 fra 2013)
  • På konto: ca 200’ (plasseringskonto) + ca 190’
  • Utestående regninger: t-skjorter + trykk
  • Sponsorer: utestående 10’ fra Icon. Ingen nye sponsorer


Status timelister

Navn:                     Timer registrert fra 1.4.2012
Kurt                           23 timer
Michael                     6 timer
Karen
Svein Jarle
Sigrund (vara)


Nytt fra Avdelingene

Barn og Ungdom
Holder på å planlegge svømmestevne i slutten av mai og Hove Tri i juni
Ingen saker meldt inn før styremøtet

Arrangement
Knirken Cup er i gang 9.4.
Ingen saker meldt inn før styremøtet

Sosial
Flere aktiviteter på gang. Kick-off 2014 satt til 3.5
Ingen saker meldt inn før styremøtet


Saker til gjennomgang

1. Fast møtedato for Styret –  eks. siste onsdag i måneden?
Vedtak: Styremøtene avholdes første onsdag i måneden – kl.1730-1930. Dersom første onsdag i måneden er offentlig fridag gjennomføres styremøtet onsdagen etter. Neste møte blir 7.mai kl. 1730

2. Fast møtedato/rapporteringsdato for avdelingene – en uke før neste styremøte
Vedtak: Styret vil at avdelingene rapportere inn saker minimum en uke før styremøte og at avdelingene avsetter fast møtedag i måneden.

3. Regnskap: liste over transaksjoner ut/inn siden sist
Vedtak: Michael tar med liste som viser inn- og utbetalinger siste måned til hvert styremøte


Generelt
Første møtet for «nye» HTK Styret. Vi ønsker Svein Jarle velkommen i Styret og takker Anders for innsatsen de to foregående årene. Svein Jarle vil ha ansvaret for sykkellisenser fremover