Styremøte 07.5.14 kl.1730 – 1900    Hatteland

Tilstede: Michael, Svein Jarle                                    Referent: Kurt

Agenda

Siden sist

 • HTK medlem i Norges Friidrettsforbund
 • Knirkenløpet
 • Medlemskveld Lea
 • Medlemskveld Spinn
 • Knirken Landevei
 • Kick-off 2014

 Økonomi/Medlemmer

 • Antall betalende medlemmer: 318 (Totalt: 370+16)
 • Nye medlemmer 2014: 56 + 2 som ikke har betalt enda
 • Utmeldinger: 82 i 2014 (43 fra 2012 og 39 fra 2013)
 • På konto: ca 200’ (plasseringskonto) + ca 192’
 • Utestående regninger: Klubbtøy, DOA, Enjoyguider, flagg, banner, t-skjorter
 • Sponsorer: ikke noe nytt
 • Reisestøtte: budsjett: kr. 75’ Forbrukt pr. 30.4: kr. 21’

Status timelister

Navn:                           Antall timer registrert fra 1.4.2014

 • Kurt                                              78 timer
 • Michael                                       20 timer
 • Karen
 • Svein Jarle
 • Sigrund (vara)

 

Nytt fra Avdelingene

Barn og Ungdom
Barne- og Ungdomsavdelingen har hatt sitt første ordinære avdelingsmøte. Styret fikk oversendt møtereferat og info før møtet og har behandlet sakene som er meldt inn. Styret ser med stor fornøyelse på den struktur og orden som nå denne avdelingen er i ferd med å få på plass.

Arrangement
Arrangementsavdelingen er godt i gang med arbeidet med Knirken Cup. To av 10 konkurranser er gjennomført og i slutten av mai gjennomføres Knirken Sprint som erstatning for Knirken Terreng som utgår i år. I tillegg var Arrangementsavdelingen involvert i Allan Hovdas opplegg i påsken

Sosial
Sosialavdelingen hadde to medlems-aktiviteter i april. En hos Alf & Lea & Co og en hos Spinn. Fremover planlegges det en bikefit i månedskifte og en IronMan informasjonsmøte i juni.

I juli og august vil det være en pause i de sosiale arrangementene bortsett fra vår egen HaugesundTri som blir avholdt lørdag 30.8.

Sosialavdelingen starter opp igjen med sensommerfest i september og i neste uke skal de samles for å lage planer for videre løp, og fordele roller og oppgaver. De har et mål om å sikre at det blir en jevn fordeling av arbeidsmengde i avdelingen

 

Saker til gjennomgang

Sak 1 : Betaling av startkontingent – Michael
Vedtak: For voksne betales støtte etter gjeldende støtteordning. For Barn og Ungdom vil styret vurdere mottatt forslag fra Barne- og Ungdomsavdelingen.

Følgende kriterier må vurderes

 • Transport: egne barn kontra flere barn/ungdommer i bilen
 • Startkontingent: betales for triatlonstevner?
 • Reisestøtte: fast beløp eller etter medgått regning? Eks. overnatting
 • Antall: hvor mange konkurranser pr. sesong

Inntil videre – individuell vurdering basert på innkomne søknader

Sak 2:  (unntatt offentligheten)
Vedtak: 

Sak 3: Forslag om innkjøp av 2 ipader + lisens til Racesplitter.com for å ha tid tagnings-system til Knirken arrangementene?
Vedtak: anskaffe 2 ipader + lisens for bruk under Knirken arrangement

Sak 4: Barne og Ungdomsgruppen etterspør status på klubbtøy for barn
Vedtak: Klubbtøyet (løpetrøye med HTK logo) vil ferdigstilles denne uken. Styret har vedtatt å ta kosten for trykk og t-skjorte slik at trøyen deles ut til alle barn

Sak 5 : Barne og Ungdomsgruppen etterspør fremdrift på innføring av Sportslig utvalg
Vedtak: Styret jobber utfra følgende innstilling (gjort i innkalling til Årsmøte 2014): «Styret mener det vil være naturlig å vurdere igangsetting av sportslig utvalg til høsten når Ungdomsprosjektet er ferdigstilt og retningslinjer derfra er klargjort.»

Sak 6: Søknader reisestøtte 

 

Generelt

 • HTK i Folketoget – sender ut mail og oppfordrer til deltagelse
 • Knirken Sprint (Triatlon) – viktig treningskonkurranse, bestille tidtagerutstyr og startnummer

 

Gjennomgang av aktivitetsliste