Haugesund Triathlon Klubb hadde treningsamling 25-27.oktober 2013 som en del av klubbutviklingssprosjektet sammen med Norges

Triathlonforbund. Samlingen var rettet mot de unge utøverne i klubben som ønsker å trene systematisk mot triathlon.

Ett av hovedpoengene med denne samlingen var å teste de beste unge utøverne med en såkalt laktattest for å sjekke nivå og status før man går inn i en høst og vinter med masse god trening.
I tillegg til testingen ble det kjørt spinning-økter og svømmeøkter som var felles for alle barn-og ungdom mellom 10 og 19 år.

Prosjektets intensjoner er  å gi bredden i klubben de beste kvalifiserte trenerkreftene og skape det samholdet mellom bredde og de som er villige til å satse fullt ut på triatlon. Arild Tveiten, sportssjef i Norges Triathlonforbund, bidro til å inspirere både trenere, foreldre og utøvere gjennom de øktene som det var lagt opp til i løpet av helgen.

 

Fredag startet med en rolig løpetur før man hadde ett felles møte hvor vi snakket om treningsteori. Hvordan skal man trene og hvorfor?

Lørdagen startet med en god svømmetrening som ble på 2t for de eldste. Her hadde man fokus på teknikk og det ble filmet under vann for å sjekke teknikk. I tillegg ble det svømt 100m på tid.

Etter svømmingen gikk ettermiddagen til sykkeltest hvor alle fikk sjekket hvor mange watt det var å trå med. En ny og interessant opplevelse for de fleste. Dagen ble avsluttet med en fellesløpetur og solide doser med pizza på Dolly Dimple.

Søndagen var også en intensiv dag med nye tester. Denne gangen på løping. Deretter bar det rett på en 90 minutts spinningtime hvor alle ungdommene fikk prøvd seg som instruktører.

Klubbutviklingsprosjektet legger opp til løpende fornying av treningstilbudet til barn og ungdom hvor målgruppen har hovedvekt av barn i alderen 10-13 år. 5 av ungdommene i alderen 14-19 år er valgt til elitesatsing og individuell oppfølging.

Prosjektet planlegger også å etablere klubbkonkurranser inne aquatlon for ungdommen og all-idrett for de under 14 år. Vi ønsker også å prøve ut spinning-økter for alle medlemmer opp til 19 år.

Triatlon satsingen for unge er relativt ferskt i Norge og vi ønsker med prosjektet å ha et åpent sinn overfor idrettene svømming, sykkel og løping. Utover dette vil vi forsøke å finne fellesnevnere i andre idretter som turn og basistrening, allidrett med sprintøkter  og sirkeltrening med bruk av egen kroppsvekt som eneste vektbelastning.

Vi samarbeider også med Haugesund Svømmeklubb hvor de tilbyr trenerkapasitet for elite og vi tilbyr løpetrening og sirkeltrening.

Haugesund Turnforening er gode på basistrening og kroppsbeherskelse og balanse.

Cykleklubben Haugaland har trenerressurser og ikke så mange aktive ungdommer, men med vårt samarbeid får deres ungdommer et større sosialt miljø.

Prosjektet har god fremdrift og vi ser frem til videre arbeid og fremdrift i 2014

 

Ole Morten Skogland

Ungdomsansvarlig HTK

Prosjektleder i klubbutviklingsprosjektet

 

Fremdriftsplan