Haugaland Kraft – ny sponsor til Haugesund Triathlon Klubb.
 
Vi har herved gleden å kunne fortelle at Haugaland Kraft og HTK har inngått en 3 års avtale.
Sponsingen vil først og fremst være rettet mot barn/ungdom og bredde i klubben. Prosjekter for dette jobber vi med.

Haugaland Kraft vil også være en av hovedsponsorer til Haugesund Triatlon.Haugaland Kraft er en stor og aktiv støttespiller for mange idrettsklubber på Haugalandet og vi er svært stolte over at

også HTK får glede av deres lokal engasjement.
Vi vil herved oppfordre alle medlemmer og venner av HTK om å benytte Haugaland Kraft mest mulig!
Styret