Medlemskontingent og Treningsavgift
(medlemskapet følger kalenderåret)

Medlemskontingent: (obligatorisk)

  • Barn  (-13år) kr. 400
  • Ungdom  (14-19 år) kr. 500
  • Voksne (fra 20 år) kr. 1000

Treningsavgift (obligatorisk om du er med på organiserte HTK treninger)

  • Barn  (-13år) kr. 600
  • Ungdom  (14-19 år) kr. 600
  • Voksne (fra 20 år) kr. 700

Medlemmer som begynner i HTK etter 1.august betaler full Medlemskontingent, men halv Treningsavgift ut året.

Les her om hvordan du går frem for å bli medlem i HTK?

 

Har du mottatt e-post om faktura fra HTK? Her kan du lese om hva du gjør videre

Innbetaling av Medlemskontingent og Treningsavgift

Medlemskontingent og Treningsavgift blir sendt ut en gang pr. år og kommer i form av E-postmelding med link til Min idrett.
Kravet / Fakturaen betales enten on-line med kredittkort gjennom Buypass eller i nettbank med KID.

Betale direkte i MinIdrett, eller i nettbank:

  • Gå til Min Idrett
  • Når du er pålogget, velg menyen ”betaling” (du vil her se din faktura, og til barn under 18 år dersom de er registrert under Foresatt i Min Idrett).
  • Betaling med kredittkort på Min idrett krever opprettet avtale med Buypass.
  • Alternativ kan pdf faktura betales i nettbank (NB! husk kid)

Hjelpevideo fra Norges Idrettsforbund: Betale klubbavgift

 

Medlemskort

Medlemskort printer du ut fra din profil i MinIdrett.no under Medlemskap (tilgjengelig når betaling er registrert)

Les mer om priser for Medlemskontingent og Treningsavgift

 

Om medlemskap i Haugesund Triathlon Klubb


Medlemsskapsbestemmelser er nedfelt i HTKs vedtekter og medlemskap i klubben er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

Norges idrettsforbunds definisjoner og informasjon om medlemmer finnes her.

Medlemskontingent og Treningsavgift fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem i laget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

Styret har mulighet til å sette ned eller frafalle kontingent ved sykdom, arbeidsløshet, militærtjeneste eller av andre grunner.