Haugesund Triathlon Klubb inviterer til

Funksjonær/dommerkurs gjennom Norges Triatlonforbund

Forbundet ønsker å sikre trygge, rettferdige og attraktive arrangement. For å klare dette, trenger vi å utdanne flere funksjonærer/dommere.

For å imøtekomme ITU sine termer, kalles nå alle som er sertifisert av NTF for «funksjonærer». En dommer er dermed en oppgave/funksjon en funksjonær kan bli tildelt av NTF eller av arrangør til et enkelt arrangement.

Graden av sertifisering (LF, RF, ITU L1, ITU L 2, osv.) avgjør hvilken funksjonær- eller dommeroppgave 1276764_651217201664013_3907516654303706184_oen kan inneha.

Nivå 1 Lokal Funksjonær (LF) – Haugesund
Norges Triatlonforbund stiller med instruktør og avholder kurs i Haugesund søndag 24.april  Kurset varer i 8 timer og blir avholdt i Deep Ocean Arena.

Påmelding til delta@haugesundtri.no

Kurset er gratis og det forventes at deltakerne utøver sin rolle som funksjonær/dommer under ett eller flere av Haugesund Triatlon konkurransene i august.

 

Etter gjennomført kurs blir deltakerne gitt sertifisering av NTF. Sertifiseringen gir mulighet til å bli utnevnt som funksjonær eller dommer på arrangement i 2016.


Nivå 2 Regional Funksjonær (RF) – Bryne
Kurs for å nå nivå 2, Regional Funksjonær (RF), holdes i regi av NTF helgen 4.-5. juni på Bryne. For å delta på dette kurset må nivå 1 Lokal Funksjonær (LF) være bestått.  Mer info: http://triathlon.no/arrangement/regionalt-funksjonaerkurs/