STED: Deep Ocean Arena (DOA) (ute fra 1.mai til september)

TID: tirsdag kl.2000-2100 Voksne (DOA)

TRENER: varierer, vi benytter en som kan blåse i fløyte mellom intervallene.

OPPLEGG: 15-20 min oppvarming i forkant, intervall iht til ukenr i tabell, 5 min nedjogging og tøying

HENSIKT: kondisjon og fart. I tillegg skape et sosialt felleskap

PROGRAM  2016/17

Uke 42                  20x1min intensitet3 pause20sek
Uke 43                  3x7min i3 p2m

Uke 44                  2x10min 40/20 i3 p2m
Uke 45                 5x5min i3 p1.5m
Uke 46                 22x1min i3 p20sek
Uke 47                 3x10min i3 p2.5m
Uke 48                 2x12min 40sekund hard/20sekund rolig i3 p3m

Uke 49                  5x6min i3 p2m
Uke 50                 3x11min 45/15 i3 p3m
Uke 51                 3x10min i3 p2m
Uke 52                  2x15min i3 2m

Uke 1                    5x6min i3 p2min
Uke 2                    2x14min 45/15 i3 p2,5m
Uke 3                    3x10min i3 p2,5
Uke 4                    26x1min i3 p20s

Uke 5                    7x4min i3 p1m
Uke 6                    3x10min 40/20 i3 p2
Uke 7                    4x8min i3 p2
Uke 8                    12x2min i3 p20s

Uke 9                    2x15min i3 p3m
Uke 10                  3x10min 45/15 i3 p2
Uke 11                  5x6min i3 p2m
Uke 12                  28x1min i3 p20s

Uke 13                  8x3min i3 p45s
Uke 14                  4x8min i3 p2

 

 

 

 

 

Program 2015/16

Uke 1 8x3min DOA
Uke 2 (10x1min,30sek rolig løp mellom intervallene) X 2 DOA
Uke 3 3x10min, 2min rolig løp mellom intervallene DOA
Uke 4 2x15min, 2min rolig løp mellom intervallene. tot 32min DOA
Uke 5 6x4min DOA
Uke 6 10x2min DOA
Uke 7 2-4-6-8-6-4-2min DOA
Uke 8 8x3min DOA
Uke 9 (10x1min,30sek rolig løp mellom intervallene) X 2 DOA
Uke 10 3x10min, 2min rolig løp mellom intervallene DOA
Uke 11 2x15min, 2min rolig løp mellom intervallene. tot 32min DOA
Uke 12 6x4min DOA
Uke 13 10x2min DOA
Uke 14 2-4-6-8-6-4-2min DOA
Uke 15 8x3min DOA
Uke 16 (10x1min,30sek rolig løp mellom intervallene) X 2 DOA
Uke 17 3x10min, 2min rolig løp mellom intervallene DOA
Uke 18 2x15min, 2min rolig løp mellom intervallene. tot 32min Friidrettstadion
Uke 19 6x4min Friidrettstadion
Uke 20 10x2min Friidrettstadion
Uke 21 2-4-6-8-6-4-2min Friidrettstadion
Uke 22 8x3min Friidrettstadion
Uke 23 (10x1min,30sek rolig løp mellom intervallene) X 2 Friidrettstadion
Uke 24 3x10min, 2min rolig løp mellom intervallene Friidrettstadion
Uke 25 2x15min, 2min rolig løp mellom intervallene. tot 32min Friidrettstadion
Uke 26 6x4min Friidrettstadion
Uke 27 10x2min Friidrettstadion
Uke 28 2-4-6-8-6-4-2min Friidrettstadion
Uke 29 8x3min Friidrettstadion
Uke 30 (10x1min,30sek rolig løp mellom intervallene) X 2 Friidrettstadion
Uke 31 3x10min, 2min rolig løp mellom intervallene Friidrettstadion
Uke 32 2x15min, 2min rolig løp mellom intervallene. tot 32min Friidrettstadion
Uke 33 6x4min Friidrettstadion
Uke 34 10x2min Friidrettstadion
Uke 35 2-4-6-8-6-4-2min Friidrettstadion
Uke 36 8x3min DOA
Uke 37 (10x1min,30sek rolig løp mellom intervallene) X 2 DOA
Uke 38 3x10min, 2min rolig løp mellom intervallene DOA
Uke 39 2x15min, 2min rolig løp mellom intervallene. tot 32min DOA
Uke 40 6x4min DOA
Uke 41 10x2min DOA
Uke 42 2-4-6-8-6-4-2min DOA
Uke 43 8x3min DOA
Uke 44 (10x1min,30sek rolig løp mellom intervallene) X 2 DOA
Uke 45 3x10min, 2min rolig løp mellom intervallene DOA
Uke 46 2x15min, 2min rolig løp mellom intervallene. tot 32min DOA
Uke 47 6x4min DOA
Uke 48 10x2min DOA
Uke 49 2-4-6-8-6-4-2min DOA
Uke 50 8x3min DOA
Uke 51 (10x1min,30sek rolig løp mellom intervallene) X 2 DOA
Uke 52 3x10min, 2min rolig løp mellom intervallene DOA
Uke 53 2x15min, 2min rolig løp mellom intervallene. tot 32min DOA