HTK benytter flere kanaler for å nå ut med informasjon til sine medlemmer og venner av klubben.

Her finner du en oversikt

  • Facebook: her deles linker, bilder, opprettes arrangement og informasjon for medlemmer og venner av HTK

 

  • Webside: her legges nyheter fra klubben, treningstider, generell info om klubben for allmenn interesse.

 

  • DropBox: her legges dokumenter som f.eks referat, presentasjoner, kampanjer etc som ikke egner seg på Facebook, Websider eller i HTK Forumet