11.6.2013 mottok Haugesund Triathlon Klubb kr. 25.000,- i gave fra Sparebankstiftelsen. Gaven ble mottatt i bankens lokaler i Kopervik. Pengene er øremerket sykler til HTK sin Ungdomsavdeling.

Det var 350 søknader på til sammen kr 60 millioner. Stiftelsen har lagt vekt på egeninnsats og at prosjektet kommer mange til gode.  HTK var en av 125 søknader som ble innvilget.

To glade mottakere av kroner 25.ooo,-