Knirken Cup, IronKids, NM Lisensregisrering – Din hjelp er viktig for at vi kan tilby medlemmene alt det vi gjør i dag. Uten frivillige, ingen Knirken Cup eller andre arrangement.  Medlemmer som ikke selv skal delta forventes å stille opp i et eller flere arrangement.

Alle som deltar får lodd i Frivillighetskonkurransen – 1 lodd for å være med å planlegge og 1 lodd for å være med å gjennomføre.

Fint hvis du kan melde deg som frivillig så tidlig som mulig i forkant av en konkurranse

Ditt navn:

E-post:

Telefon:

Planlegging = delta i arbeidet før konkurransedagen
Gjennomføring = være med arrangementsdagen
I parantes bak står antall som har meldt seg av det totale ønskede antallet)

Frivillig til Haugesund Triatlon? Se www.htri.no/frivillig

Kommentar/Beskjed